Kimler Faktoring yapabilir?

Şahıs ya da tüzel kişi farketmeksizin vadeli ticaret yapan ve müşterilerinden gecikmeli ödeme alan bütün işletmeler faktoring yapabilir.

Yurtiçi Faktoring nedir?

Aynı ülke sınırları içerisinde bulunan alıcı firma, satıcı firma ve faktoring şirketi aracılığıyla gerçekleştirilen Faktoring türüdür.

Uluslararası Faktoring nedir

Alıcı ve satıcının ayrı ülkelerde bulunduğu durumlarda ve her iki firmanın ülkesinde bulunan faktoring şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilir.

Faktoring’in Genel İşleyişi

Satıcının kısa vadelerle (30-120 gün) satış yapması esastır. Yurtiçi Faktoring'de üç taraf vardır. Alıcı, Satıcı ve Faktor.

1- Faktoring işlemi aday müşterinin alıcılarının bir listesini faktore iletmesi ile başlar. Faktor aynı zamanda aday müşteriden önceden temin etmiş olduğu finansal tabloları değerlendirmeye tabi tutarak aday müşterinin kredibilitesini belirler. Bir faktoring kurumu müşterisi ve onun alıcıları için limit tahsil ederken, müşterisinin satış hacmi geçmişteki ve gelecekteki performansının yanısıra alıcılarının kalitesi ve ödeme gücüne bakar.

2- Faktor öncelikle borçlular daha sonra da aday müşteri hakkında istihbarat yapar.

3- Bu aşamadan sonra hem aday müşteri hem de onun alıcıları için tahsis edeceği kredi limitlerini belirler. Aday müşteriye kendisi ile hangi şartlarda çalışabileceklerini bir teklif halinde bildirir.

4- Bu konularda mutabakat sağlandığında aralarında faktoring sözleşmesi imzalanır. Faktor bu andan itibaren kendisine temlik edilen alacakları kabul etmeye hazırdır.

5- Satıcı malları ve üzerlerinde temlik etiketi bulunan faturanın aslını alıcıya gönderir.

6- Aynı anda faturanın temlik etiketi yapıştırılmış olan bir suretini de alacak bildirim formuyla birlikte faktore gönderir.

7- Faktor fatura tutarının önceden yapılan anlaşmada belirtilen yüzdesini müşteriye öder. Bu oran % 80 civarındadır. Temlik edilen alacak ön ödeme tutarını, komisyon, masraf vb. gibi ödemeleri içermektedir. Müşteri bu orandan daha az talep edebileceği gibi hiç finansman kullanmak istemeyebilir. Temel kural yapılacak ön ödemenin anlaşmada belirtilen oranı geçmeyeceğidir.

8- Vadesi geldiğinde faktor faturayı tahsil eder ve finansman kullanıldığı durumlarda bakiye müşterinin hesabına alacak kaydedilir herhangi bir anlaşmazlığa neden olmamak için faturaların üzerine vadenin yazılması esastır.

Faktoring işlemlerinde faiz ne kadardır?

Bu günlük şartlara göre ve vaka özelinde değişken bir tutardır. Her vakada günlük faiz rakamlarına, çekin vadesine ve çek sahibinin finansal durumuna göre özel olarak belirlenir. Net tutarı öğrenmek için müşteri temsilcilerimizle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

Faktoring işleminde kaç vade yapılabilir?

Bu da yine günlük şartlara ve vakanın özelinde değişebilmekle birlikte genel olarak 6 aydan düşük vadeli alacaklar kabul edilir.

İşlem için faturaya ihtiyaç var mı?

Yasal mevzuatlar gereğince çek tutarı kadar fatura ibrazı zorunludur.

Faktoring’in Avantajları Nelerdir?

• Vadeli alacaklarını nakde çevirerek işletme sermayesi ihtiyacını karşılar ve temlik edilen faturalar karşılığında nakit finansman imkânı sağlar.
• Alıcılara vade tanıma imkânı sağlanabildiğinden piyasada rekabet gücünün artmasını sağlar.
• Alacak, stok ve ticari borçlarının devir hızını yükselterek, bilânçonun likidite oranını yükseltir.
• Alacakların tahsilatının devredildiği tahsilatın, faktoring şirketi tarafından takip ediliyor olması satıcının alacak takibi için personel istihdam gereksinimini azaltır ve buna bağlı olarak zaman ve eleman tasarrufu sağlar.
• Faktoring işlemi kredi kullanımının aksine bilançonun pasifinde banka borçları arasında yer almaz. Bu nedenle kredi limitlerini doldurmaz, borç/özkaynak oranını ve özkaynak kârlılığını olumlu etkiler.
• Şirkete giren nakdi finansman sayesinde peşin hammadde ve mamul alımlarında iskonto imkânı sağlanır.
• Alacak ve tahsilat kayıtlarının tutulmasından tasarruf eder. Bu sayede alacak takibi için departman veya eleman istihdamı gerekmez.
• Büyük ve güçlü alıcılara karşı kendini korur. Alıcıların ödemelerini disipline eder.
• Uluslararası işlemlerde muhabir faktorun alıcının ülkesindeki hukuki düzenlemeleri çok iyi bilmesi, ihtilaf halinde para ve zaman tasarrufu sağlar.
• Nakit akışı düzenlenir ve daha likit bir finansal yapıya kavuşur.
• Finansman sorununu çözmüş olduğu için vadeli ve daha çok satış gerçekleştirir.

Kabilirucu Faktoring nedir?

Kabilirücu Faktoring; faktorün, alacağın ödenmeme riskini üstlenmediği faktoring şeklidir. Sadece finansman ve tahsilat hizmeti verilir. Faktoring şirketine temlik edilen alacakların alıcı tarafından ödenmemesi durumunda faktor, satıcı firmaya rücu eder ve yaptığı ön ödemeyi kendisinden talep eder.

Gayrikabilirucu Faktoring nedir?

Faktorün, alacağın ödenmeme riskini belirlenen limit dahilinde tamamen üstlendiği faktoring şeklidir. Vadeli alacakların alıcı tarafından ödeme güçlüğü nedeni ile ödenmemesi durumunda faktor satıcı firmaya rücu ederek yaptığı ön ödemeyi geri talep edemediği gibi faktoring komisyonu, faktoring ücreti ve banka masrafları düşüldükten sonra satıcı firmanın hala alacağı varsa bakiye ödeme yapar. Satıcı firmanın finansman hizmetinden yararlanmak istememesi halinde garanti kapsamındaki fatura bedelinin tamamı, faktoring komisyonu ve banka masrafları düşülerek satıcı firmaya ödenir.Ülkemizde Yurtiçi Faktoring işlemlerinin önemli bir kısmı, kredi sigortası sisteminin olmaması nedeniyle garanti hizmetini kapsamamaktadır. Buna karşılık ihracat faktoring işlemleri çoğunlukla garanti kapsamında yapılmaktadır.

Bildirimli Faktoring nedir?

Bildirimli Faktoring; satıcının, alacaklarını faktoring şirketine temlik ettiğini alıcıya bildirdiği faktoring şeklidir. Düzenlenen her faturanın üzerine bir temlik notu yapıştırılır. Müşteri tarafından alıcıya temlik bildirimi yazılı olarak yapılır ve bazı durumlarda alıcının teyit yazısı temin edilir.

Bildirimsiz Faktoring nedir?

Bildirimsiz Faktoring; satıcının alacaklarını faktoring şirketine temlik ettiğini alıcıya bildirmediği, alıcılara gönderilen faturalarda temlik notunun bulunmadığı, tahsilatları satıcı firmanın yaptığı, alacakların ödenmesinde araç olarak kullanılan kambiyo senetlerini temlik cirosu ile cirolayarak faktoring şirketine tevdi ettiği, faktoring şirketinin sadece garanti ve finansman hizmeti verdiği faktoring şeklidir.

Faktoring’in Finansman modeli nedir?

Finansman Modeli: Satış, tahsilat ve vadeli borçlar söz konusu olduğunda nakit akışının anlık önemi vardır. Finansman modeli, işte burada devreye girer. Finansman, Faktoring Şirketi’ne temlik edilen alacak tutarının belli bir oranının (bu oran alacak toplamının maksimum %80’idir), vadeden önce satıcı firmaya ödenmesidir.

Faktoring’in Garanti modeli nedir?

Garanti Modeli: Borçlu firmanın ödeme güçlüğü içine düşmesi halinde, alacağın garanti edilmesidir. Böylece müşteri, mal sattığı firmanın borcunu ödemeyecek olması durumunda finansal olarak korunmuş olur.

Faktoring’in Tahsilat modeli nedir?

Tahsilat Modeli: Alacaklar faktoring kuruluşuna temlik edildiğinde bu süreç de başlamış olur. Alacağın vadesinin ne zaman olduğunun, tahsilatının ve ilgili raporlamasının satıcıya sağlanması faktoring şirketi tarafından sağlanır ve müşteri işi dışındaki süreçlerde zorluk yaşamamış olur.

Yeni bir dünya, yeni bir çehre: Doruk Faktoring sizlerle…

Kurulduğu 1999 yılından beri Türk Finans Dünyası’nın önemli kuruluşlarının içerisinde yer alan Doruk Faktoring, 2017 yılında, yeni organizasyon yapısı ile başlattığı değişim ve inovasyon çalışmalarını kurumsal çehresini yenileyerek devam ediyor.

Doğan Holding güvencesiyle yatırımcılarına geniş bir hizmet portföyü sunan Doruk Faktoring olarak, inovasyon çalışmalarımız kapsamında sizlere yeni kurum kimliği ve yeni web sitesini sunmaktan gurur duyuyoruz.

22 yıldır, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederek ürettiğimiz dinamik çözümlerle Türkiye Faktoring piyasasının en önemli markalarından biri olduğumuzun bilinciyle, her zaman geleceğe ve teknolojiye güler yüz ve kararlılıkla bakıyoruz.

Bakmaya devam edeceğiz.